Om SFS
   

Syfte

 

  Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker
är en ideell förening vars målsättning är att inhämta, sammanställa och dokumentera statistik över svensk fotboll på alla nivåer, såväl bland damer som herrar, nationellt som internationellt. Samarbete etableras även med SFS:s internationella motsvarigheter.