Om SFS Styrelse

 

   
  Förtroendevalda i SFS, valda vid årsmötet 11 september 2021  
       
 

Styrelse

Ordförande Tommy Wahlsten
  V ordförande och klubbmästare Tomas Persson
  Sekreterare Anders Pettersson
  Medlemsansvarig Bengt Ekstedt
  Vice sekreterare Mikael Häggström
  Kassör Sven Norman
  Vice kassör Anders Eklund
  Redaktör för Bolletinen (layout) Tomas Glanell
  Webb-redaktör Jan Ternhag
     
 

SvFF:s representant

Thomas Saleteg
     

Valberedning

sammankallande Mats Nyström
    Rune Larsson
     
Revisorer sammankallande Bengt Melin
    Jörgen Åberg
     
Webb-master   Jan Ternhag
     
    Invald

Hedersordförande

Claes-G Bengtsson 2012-
       

Hedersledamöter

Arne Tenho 2002-
    Jimmy Lindahl 2009-
    Sivert Zacharoff  2017-
       

Hedersmedlemmar

1-Rudolf "R:et" Eklöw 1983-1986 (avled 29/9)
    2-Bo Hansson 1983-
    3-Eric Persson 1983-1984 (avled 9/6)
    4-Stig Svensson 1983-2004 (avled 21/2)
    5-Georg "Åby" Ericson 1983--2002 (avled 4/1)
    6-Åke Skiöld

1983-1993 (avled 26/2)

    7-Tore Nilsson 1984-1997 (avled 1/5)
    8-Harry Lundahl 1986-1988 (avled 2/3)
    9-Wolf Lyberg 1986-2012 (avled 13/8)
    10-Birger Sandberg 1987-1998 (avled 26/6)
    11-Lennart Crusner 1988-2014 (avled 5/7)
    12-Lennart Johansson 1989-2019 (avled 4/6)
    13-Malmö FF 1994-
    14-Bengt Ågren 2004-
    15-John "Jompa" Eriksson 2010-2020 (avled 24/3)
    16-Lars-Åke Lagrell 2012-2020 (avled 21/9)
    17-Alf Franz 2013-
    18-Ragnar Edvardson 2014-2014 (avled 22/12)
    19-Stig Hagberg 2015-2017 (avled 8/5)
    20-Ingemar Helgoson 2015-
    21-Olle Blom 2016-2019 (avled 15/12)
 

 

 
2021-09-14