Om SFS Styrelse


Konstituerande mötet 22 april 2023

 

 

   
  Förtroendevalda i SFS, valda vid årsmötet 22 april 2023  
       
 

Styrelse

Ordförande Mikael Häggström
  Vice ordförande t o m 14 nov Tommy Wahlsten
  Sekreterare Anders Pettersson
  Vice sekreterare vice ordf från 14 nov Tomas Persson
  Medlemsansvarig Bengt Ekstedt
  Kassör Sven Norman
  Vice kassör Anders Johrén
  Redaktör för Bolletinen Tomas Glanell, Tommy Wahlsten
  Webb-redaktör Jan Ternhag
     
  SvFF:s representant Thomas Saleteg
     

Valberedning

sammankallande Mats Nyström
    Rune Larsson
    Ronald Åhman
     
Revisorer sammankallande Bengt Melin
    Jörgen Åberg
     
Webb-master   Jan Ternhag
     
     
    Invald
Hedersordförande Claes-G Bengtsson 2012-
     
Hedersledamöter Arne Tenho 2002-
  Jimmy Lindahl 2009-
  Sivert Zacharoff  2017-2022 (avled 10/10)
     
Hedersmedlemmar 1-Rudolf "R:et" Eklöw 1983-1986 (avled 29/9)
  2-Bo Hansson 1983-
  3-Eric Persson 1983-1984 (avled 9/6)
  4-Stig Svensson 1983-2004 (avled 21/2)
  5-Georg "Åby" Ericson 1983--2002 (avled 4/1)
  6-Åke Skiöld

1983-1993 (avled 26/2)

  7-Tore Nilsson 1984-1997 (avled 1/5)
  8-Harry Lundahl 1986-1988 (avled 2/3)
  9-Wolf Lyberg 1986-2012 (avled 13/8)
  10-Birger Sandberg 1987-1998 (avled 26/6)
  11-Lennart Crusner 1988-2014 (avled 5/7)
  12-Lennart Johansson 1989-2019 (avled 4/6)
  13-Malmö FF 1994-
  14-Bengt Ågren 2004-
  15-John "Jompa" Eriksson 2010-2020 (avled 24/3)
  16-Lars-Åke Lagrell 2012-2020 (avled 21/9)
  17-Alf Franz 2013-
  18-Ragnar Edvardson 2014-2014 (avled 22/12)
  19-Stig Hagberg 2015-2017 (avled 8/5)
  20-Ingemar Helgoson 2015-2024 (avled 9/1)
  21-Olle Blom 2016-2019 (avled 15/12)
     
     
 
     

SFS ordförande genom tiderna
 

  2022- Mikael Häggström
  2012-2022 Tommy Wahlsten
  2001-2012 Claes-G Bengtsson
  1996-2001 Lars Sandlin
  1996 Owe Fröberg
  1994-1996 Berndt Rosqvist
  1983-1994 Claes-G Bengtsson

 

SFS-Bolletinens redaktörer genom tiderna
 

  2009- Tommy Wahlsten  
  1998-2008 Jimmy Lindahl 
  1992-1998 Claes-G Bengtsson 
  1991-1992 Susanne Bengtsson
  1991 Claes-G Bengtsson
  1983-1991 Stieg-Olof Cronlöf
   
       
 

 

 
2024-02-16