Om SFS


2024-01-25

 

Medlemskap i SFS  2024

Det är fritt fram för alla intresserade att bli medlemmar i SFS. Årsavgiften för medlemskap per kalenderår är 200 kr.

Är Du intresserad av att bli medlem kan Du fylla i nedanstående formulär eller ta kontakt med vår medlemsansvarige Bengt Ekstedt på följande e-postadress:  sfs.bengt@gmail.com

Det bör tydligt framgå att Din förfrågan gäller medlemskap i SFS.

Föreningens postadress

 

 

Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker
 c/o Bengt Ekstedt
 Aspstigen 6
 168 69 BROMMA
 
Plusgironr: 55 03 50-3 e-post: sfs@bolletinen. se
 

 

Formulär för ansökan om medlemskap i SFS

Namn:

Adress:*

Postadress:*

  

 

 

Mobilnr:

Tel.hem

 

 

E-post

   

Kommentar