2016-09-29

Medlemstidning för Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker (SFS) Startår 1983
   Ansvarig utgivare: Claes-Göran Bengtsson
   Redaktörer:           Tomas Glanell (layout) och Tommy Wahlsten

SFS-Bolletinen är föreningens medlemsskrift. Tidningen kommer ut med fyra nummer om året.
 Medlemsskriften är i A5-format och innehåller normalt ca 60 sidor i varje nummer.

Nästa nummer kommer nov/dec 2016

Har du ny adress

Gå direkt till år: