Bolletinen  
     
 
     
 

Medlemstidning för Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker (SFS) Startår 1983
   Ansvarig utgivare:  Tomas Glanell
   Redaktörer:       Tomas Glanell (layout) och Tommy Wahlsten

SFS-Bolletinen är föreningens medlemsskrift. Tidningen kommer ut med fyra nummer om året.  Medlemsskriften är i A5-format och innehåller normalt ca 60 sidor i varje nr.

Nästa nummer kommer juni / juli  2024

     
  Adressändring
  Framsidor av Bolletinen 1983 - 2024
  Saknad tidning

 

Saknar du Bolletinen, skicka meddelande till styrelsen.

 
  Utgivningsplan 2024
  Förteckning över alla nummer sedan 1983  

 

Klicka på något av årtalen för att se samtliga nr detta år.