Artiklar

2022-11-29

 
       

SFS 40 år, Jubileumsfest 28 januari 2023

 
 
 
 

 

  Lördagen den 28 januari klockan 13.00
Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH ( intill Stockholms Stadion)
Mat, dryck och kaffe 150 kronor.

Anmälan till medlemsansvarige Bengt Ekstedt ( sfs.bengt@bredband.net eller 0729-46 56 66)

Vilka intressanta fotbollsprofiler som gästar middagen kommer att annonseras på SFS hemsida och på SFS Facebook-grupp

Begränsat utrymme. Först-till-kvarnen-principen tillämpas!