Om SFS
 

Medlemsavgiften
 

 

 

 

Medlemsavgiften för 2020 är 200 kr, gäller helår

 


Plusgiroavi
Dessa uppger anges på en plusgiroavi, ange
betalningsmottagare namn, adress, belopp och e-post (endast ny eller ändring)

Det går även att betala via nätet

 

 

 

 

 

 

 

2019-10-22