Bolletinen  
     
 
     
 

Medlemstidning för Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker (SFS) Startår 1983
   Ansvarig utgivare: Claes-Göran Bengtsson
   Redaktörer:           Tomas Glanell (layout) och Tommy Wahlsten

SFS-Bolletinen är föreningens medlemsskrift. Tidningen kommer ut med fyra nummer om året.  Medlemsskriften är i A5-format och innehåller normalt ca 60 sidor i varje nr.

Nästa nummer kommer mars/ april 2019

     
  Adressändring
  Framsidor av Bolletinen 1983 - 2019
  Saknad tidning
  Utgivningsplan 2019
  Allsvenskan i siffror 1948 - 1952
     
  Förteckning över alla nummer sedan 1983